De voorbereiding

Na een verkennend telefoongesprek of een persoonlijk bezoek, waarin we informatie over uw bedrijf en uw noden verzamelen, bezorgen we u een offerte waarin elke stap gedetailleerd staat beschreven. We selecteren een auditor die de juiste achtergrond heeft voor uw sector.

Hoe gaat certificatie in zijn werk?

Een initiële certificering bestaat uit twee stappen: bij een eerste bezoek stelt de auditor vast of uw bedrijf klaar is voor de praktijkaudit. Hij maakt kennis met uw bedrijf, controleert of de verplichte elementen van de door u gekozen standaard effectief zijn ingevoerd en hij stelt samen met u de agenda op voor de praktijkaudit.

Het tweede gedeelte vindt dan enkele weken later plaats. Hier bekijkt de auditor al uw processen in detail, om na te gaan hoe u het managementsysteem heeft vertaald naar de dagelijkse praktijk.

De auditor schrijft zijn bevindingen neer in een rapport, dat door een onafhankelijke technical review wordt goedgekeurd. Daarna wordt uw certificaat opgemaakt.

Audits creëren vertrouwen

Topmanagement gebruikt beleidssystemen als een instrument om resultaten te behalen in een complexe omgeving. Deze systemen leveren de basis om de processen van een bedrijf op te starten, te onderhouden en voortdurend te verbeteren. Bovendien winnen bedrijven het vertrouwen van hun aandeelhouders door een bewijs te leveren van een efficiënt beleidssysteem.

Een audit en een daaropvolgende certificatie door DQS levert dit bewijs. Een bedrijf kan op die manier zowel intern als aan derden aantonen dat er een beleidssysteem ingevoerd werd, dat gebaseerd is op een erkende norm en dat beoordeeld werd door een neutrale partij.

Trouwens, audits door DQS zijn meer dan alleen maar een formele controle van de naleving van de norm. Ze focussen evenzeer op het verstrekken van onafhankelijke en deskundige feedback, ze tonen eventuele risico’s aan en ze bepalen mogelijkheden tot verbetering. Werknemers voelen zich zo betrokken en gemotiveerd, wat zorgt voor engagement en vertrouwen.

High-Level-Structure (HLS)

Gemeenschappelijke structuur voor managementsystemen

Sinds de publicatie van ISO 50001:2018 zijn alle belangrijke ISO-normen nu gebaseerd op de High-Level-Structure, kortweg HLS. HLS werd voor het eerst in 2012 geïntroduceerd en is de gemeenschappelijke structuur geworden van alle herziene of nieuw uitgegeven ISO-managementsysteemnormen, met veel positieve effecten, met name voor geïntegreerde systemen. De HLS zorgt voor meer efficiëntie, flexibiliteit en transparantie en geeft uw bedrijf een competitief voordeel. In de Nieuws-sectie kunt u meer lezen!

Foto 2

"Het ISO27001 information security management systeem vormt een goede onderbouwing voor onze conformiteit met de nieuwe GDPR verordening. Tein Technology implementeert complexe video en spraak opname systemen in de financiële- en overheid sector, waarbij toegang tot persoonlijke data inherent is aan de oplossingen. We beslisten dan ook dit traject tijdig te doorlopen, nog voor de verordening van kracht is. DQS was reeds onze trouwe partner voor de ISO9001 en de ISO14001 certificering; deze bijkomende certificering was een logisch uitbreiding van het pakket aan diensten die we aan DQS toevertrouwen. Het volledige audit traject is heel vlot verlopen. De auditoren hadden duidelijk vertrouwen in de ernst waarmee we dit project ter hand namen. Als KMO is dit certificaat van grootste belang en vaak vormt het de onderscheidende factor ten opzichte van onze concurrenten."

Filip Vanparys

- Risk & Contract Adviser, Tein Technology

Audits

Naast managementcertificatie, kunt u bij DQS Belgium ook terecht voor GDPR-gapaudits, leveranciersaudits of klantspecifieke audits. Verder hebben we TAPA, GDP en Tisax in onze portfolio.