Antique Bright Brilliant 45072

Deze norm laat een bedrijf toe een systematische en continue verbetering van zijn energiegerelateerde prestaties door te voeren, evenals een toename van zijn energie-efficiëntie.

ISO 50001 is ontworpen om het interne energieverbruik in elke organisatie te optimaliseren. De algemene doelstelling is om organisaties die een uitgebreid systeem voor energiebeheer willen opzetten te ondersteunen, en hun energieprestaties voortdurend te verbeteren, met als doel lagere energiekosten en minder uitstoot van broeikasgassen.