Color Colour Cure 51929

Als een organisatie die deel uitmaakt van deze bevoorradingsketen, kunt u dit garanderen door te voldoen aan de EU-richtlijnen voor goede distributiepraktijken van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. De focus: distributie, beveiliging, temperatuurregeling, verpakkingskwaliteit en betrouwbare, functionele technologie.

Capsule Cure Drugs 208512

Voordelen van GDP Pharma-certificering:

* aanzienlijk minder individuele klantenaudits;
* Hogere mate van transparantie en betrouwbaarheid in de toeleveringsketen;
* Aanmerkelijk minder schade en verlies;
* meer rechtszekerheid en een betere reputatie;
* Mogelijk lagere verzekeringspremies vanwege erkenning door verzekeraars.